Dozorčí rada společnosti Czech Event Production a.s. odvolává řádnou valnou hromadu společnosti svolanou dozorčí radou pozvánkou ze dne 3. 8. 2016 na 6.9. 2016 10:00 hodin do zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Radka Závodného, se sídlem Litovelská 1340/2c, Olomouc, PSČ: 779 00.
Úplné znění odvolání valné hromady ke stažení zde >>.